آدرس دفتر مرکزی:
تجریش مقابل بیمارستان شهدا ساختمان ۱۳۰ طبقه دوم
ایمیل ما:
info[at]simorghtelecom.com
تماس با ما:
۰۲۱-۲۲۷۱۵۶۶۷

پروژه ها

پروژه هابرخی از  پروژهای انجام شده

تعدادی از پروژهای انجام شده توسط این شرکت سیمرغ تلکام:

پروژه های دیتا سنتر:

مشاوره ، طراح ، تامین کننده و مجری و دیتا سنتر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( بلوک 1 علوم تحقیقات )

مشاوره ، طراح ، تامین کننده و مجری و دیتا سنتر مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ( علوم تحقیقات )

مشاوره ، طراح ، تامین کننده و مجری و دیتا سنتر دانشگاه پیام نور

مشاوره ، طراح ، تامین کننده و مجری و دیتا سنتر انبار مرکزی شرکت میهن

مشاوره ، طراح ، تامین کننده و مجری و دیتا سنتر شهر لبنیات میهن

مشاوره ، طراح ، تامین کننده و مجری و دیتا سنتر کارخانه غذا فرآور پنگوئن ( ساوه )

مشاوره ، طراح ، تامین کننده و مجری و دیتا سنتر کارخانه لفاف صنعت زرند ( ساوه )

مشاوره ، طراح ، تامین کننده و مجری و دیتا سنتر شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید ( دیلی مارکت )

اتاق مانیتورینگ :

مشاوره ، طراح و مجری اتاق مانیتورینگ واحد فناوری اطلاعات

شبکه و دوربین :

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – شهر لبنیات میهن ( به مساحت 17 هکتار، بیش از 200 کیلومتر کابل کشی)

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – کارخانه  پاندا

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – کارخانه مرکزی میهن

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – انبار مرکزی میهن

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – دفتر مرکزی وانبار میهن تبریز

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – دفتر مرکزی و انبار بندر عباس

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار میهن خرمشهر

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار میهن گرگان

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار میهن خمین

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار میهن ساری

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار میهن سنندج

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار میهن کرج

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار میهن ورامین

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار پخش تهران

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- کارخانه  غذا فرآور پنگوئن ( ساوه )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- کارخانه  لفاف صنعت رزند ( ساوه )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- فروشگاههای زنجیره ای سرزمین خرید ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- انبار امین زاده ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار همدان ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار تبریز ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار اصفهان ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار کرمان ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار رشت  ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار بابل ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار زاهدان ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار بندرعباس ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار اهواز ( دیلی مارکت )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری شبکه – دوربین – تلفن – فیبر- دفتر مرکزی و انبار مشهد ( دیلی مارکت )

اجرای شبکه فیبر:

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری بستر فیبر شهر لبنیات میهن ( بیش از 10000 متر )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری بستر فیبر کارخانه  میهن ( بیش از 8000 متر)

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری بستر فیبر انبار مرکزی میهن ( بیش از 9000 متر)

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری بستر فیبر غذا فرآور پنگوئن ( بیش از 2000 متر )

مشاوره ،طراح ، تامین کننده و مجری بستر فیبر لفاف صنعت زرند ( بیش از 1500 متر )

مجری راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات ( حدود 10 کیلومتر )

مجری فیبر نوری شعبات قم و سمنان میهن

مجری راه اتدازی بیش از 3000 دوربین

پروژه های شبکه و تلفن  سا ختمانهای اداری  انجام شده توسط این شرکت:

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، طبقه هشتم وزارت ارتباطات و اطلاعات ( دفتر وزیر )

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، سالن کنفرانس وزارت ارتباطات و اطلاعات ( دفتر وزیر)

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، ساختمان شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تلفن 195 )

کلیه ساختمانهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر 13 ساختمان با بیش از 100 سوئیچVLAN طراح ، مشاور و مجری شبکه ،

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، و اتاق سرور ساختمان شماره یک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد شامل ساختمانهای ( ریاست ، آموزش، سنجش )

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، و اتاق سرور ساختمان 24 واحدی گل یخ وابسته به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری مهمانسرا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، مناطق واقع در ساختمان گل یخ دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، واحد تشکلهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، و اتاق سرور واحد حراست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، ساختمان بین الملل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، واحد فناوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، واحد های گزینش ، دفتر آیت الله آملی ، معاونت پژوهشی ، معاونت فرهنگی ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، واحد معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

طراح ، مشاور و مجری شبکه های دانشکده علم و فرهنگ

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، صدا و سیما در چند استان

طراح ، مشاور و مجری شبکه ، شرکت بعد پنجم

مجری فیبر کشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

سلام، چطور میتوانم کمکتون کنم؟